Google ve SEO

Google ve SEO Google ve SEO Smartien

Arama motoru, internet siteleriyle ilgili verileri toplayan bir tür yazılımdır. Arama motorları, bu verileri toplamak için örümcek veya bot olarak adlandırılan özel programlar kullanır. Bu programlar internetin bağlantı yapısını kullanarak hareket eder. Periyodik olarak internet sayfaları arasında gezinirler. Buldukları verileri arama motorlarının kendi veritabanı dizinlerini oluşturmak için kullanırlar. Bu veritabanı arama motorunun indeksi olarak adlandırılır. Yapılan işlem ise indeksleme olarak adlandırılır. Toplanan tüm veriler, internet sayfasına bağlantısına, internet sayfasının içeriğini tanımlayan anahtar kelimelere veya anahtar kelime gruplarına, internet sayfasının kod yapısına dahil edilir. İlgili toplanan bu verilerde indekslenir ve veritabanında saklanır (İyiler, 2009). Kullanıcılar bazı verileri veya bilgileri almak için arama motoru kutusu aracılığıyla bir sorgu gerçekleştirdiğinde, işlem arama motorunun veritabanı dizininde gerçekleşir. Buradan alınan sonuçlar kullanıcılara gösterilir. Arama motorları arasındaki temel rekabet faktörü, ilgili sonucu gösterme, sıralama süreci sırasında oluşur. Bu rekabet faktöründe arama motoru algoritmaları önemli bir rol üstlenir. Algoritmalar, kullanıcılar için en uygun sonuçları göstermeye çalışırlar (Atay ve diğer. 2010; Yalçın ve Köse 2010).

Google Arama Motoru

Sergey Brin ve Larry Page, 1995’te, Page’in Stanford Üniversitesi’nin Bilgisayar Bilimi bölümünü ziyaret ettiği bir araya geldi. O zamanlar yüksek lisans öğrencisi olan Brin, öğrenciler için rehberlik yapıyordu. Page de grubunun bir parçasıydı. Page, Stanford'da lisansüstü çalışmasına başladıktan kısa bir süre sonra, internet'in bağlantı yapısını kullanan BackRub adlı bir projesi üzerinde çalışmaya başladı. Brin, Page’in BackRub’daki çalışmalarını ilginç buldu. Böylece ikisi internet aramasını kalıcı olarak değiştirecek bir proje üzerinde birlikte çalışmaya başladı. Brin ve Page, kısa süre sonra İnternet'in gittikçe artan boyutuna adapte olmuş bir arama motoru oluşturduklarını anladılar. BackRub adını Google olarak değiştirdiler. Projeye verilen bu isim aslında yazım hatasından kaynaklanmıştı. Yazılımcılar, projelerine, Googol yani 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılan matematik terimini vermek isterken, ortak yaptıkları bir hata sonucu, Google arama motorunu ortaya çıkarmış oldular.

Brin ve Page ise internet sayfalarının önemini belirleyen, arama sonuçlarını sıralamada, metin içinden bilgi almanın yanısıra, internet'in bağlantı yapısını kullanan, Google’ın kalbi olacak, PageRank sıralama algoritmasını geliştirdi. Böylece bir arama sorgunun işlenmesi sırasında, Google, her internet sayfası için genel bir sıralama puanı almak üzere önceden hesaplanmış PageRank puanlarını metin eşleme puanlarıyla birleştiriyordu. Mevcut arama motoru şirketlerini geliştirdikleri teknolojiyi benimsemeye ikna edemeyen ancak teknolojilerinin kullanılmakta olanlardan üstün olduğuna emin olan Brin ve Page kendi şirketlerini kurmaya karar verdi. Edindikleri mali destekle beraber, Brin ve Page, Eylül 1998’de ismi Google olan Google arama motoru şirketini kurdu (Wills, 2006).

Günümüzde Google’ın arama motoru sonuç sayfa sıralamalarına etki eden pek çok başka faktör ve algoritma olsa da PageRank algoritmasının birçok değişikliğe uğradığı Google yetkililerince kabul edilse de algoritmanın halen Google arama sonuçlarının kalbi olduğu ret edilmemektedir (Cutts, 2009). Google arama motoru arama barı içinde arama sorgusu yapıldığında Google internet dizininde arama yapılmaktadır. Google bu internet dizinini oluşturmak için ismi örümcek olan yazılımlar kullanılır. Örümcek ilk olarak bir kaç internet sayfasını Google web dizinine getirir. Ardından bu sayfalardaki bağlantıları izleyerek bu bağlantıların işaret ettiği başka sayfaları getirir. Milyarlarca sayfa bu şekilde Google web dizinine eklenir. Bir kullanıcı Google arama motorunda arama yaptığında arama terimi Google arama algoritmalarından oluşan başka yazılımlar ile Google web dizininde aranır. Bu arama ilk olarak metin içinden bilgi alma yöntemleri, IR olarak adlandırılan yöntemlerle yapılır. Bu şekilde arama terimine uygun yüzbinlerce olası sonuç bulunur. Arama terimine en kaliteli cevabı getirmek için 200’den fazla arama faktörü göz önüne alınır (Illyes, 2016). Sayfa içi arama faktörleri olarak adlandırılan bu analizden sonra arama teriminin sayfanın kalite puanına bakılır. Bu kalite puanını belirleyen formül PageRank olarak bilinir. PageRank bir internet sayfasının önemini, kendisine kaç bağlantı verildiğine ve bu bağlantıların önem düzeyine bakarak değerlendiren formüldür. Google aramayı son olarak sayfa içi faktörleri (IR) ve sayfa dışı faktörleri (PR) birleştirerek aramayı yapan kişiye yarım saniyenin altında bir sürede getirir. Bu iki çarpan değer ile sayfanın önem değeri (Rank) ortaya çıkmış olur. Bu durumda toplam rank değerini bu iki çarpan belirler (1).

Toplam Skor = IR Skoru x PR Skoru (1)

Google Arama

Google arama motoru indeksleme işlemi ile tüm internetin bir görünümünü kendi web sunucularında oluşturur. Bu görünümün oluştuğu yere Google web dizini ismi verilir. Bu dizini oluşturmak için ilk olarak “spider” yani örümcek ismi verilen yazılımlardan yararlanır. Tarama işlemi Google arama motorunun ilk yıllarında olduğu gibi sadece örümcek isimli bu yazılımlara bağlı değildir. Artık internet sitesi yapımcılarının da Google web dizinine gönderdikleri .xml uzantılı site haritaları ile web dizinine indeksleme işlemlerinin başlangıç noktasını oluşturur. Bu site haritaları yanında Google arama yazılımları sitedeki bağlantıları takip ederek, web dizinini genişletmeye devam ederler. Arama yazılımları, bağlantıları takip ederken geçerli güncel, bağlantıları takip eder. Google arama yazılımlarının bir başka grubu ise sitelerin kaç defa taranacağını ve sıklığını ayarlar. Google, internet site sahiplerine de bu taramaya etki yapma ve yardımcı olma imkanı verir. Site yapımcıları, robot.txt dosyası ile Google web dizinine eklenen bağlantıları, eklenmemesi gerekenleri ve eklenenlerin de nasıl eklenemesi gerektiğini belirleyebilir.

Google, arama yapan kişileri, arama yapılan yerleri ve öğeleri daha iyi anlamak için anahtar kelime eşleştirmenin dışında bilgi grafiğinden de yararlanır. Bu grafiği oluşturmak için sadece internet sayfalarıyla ilgili bilgileri değil, elde ettiği diğer bilgileri de düzenler. Bilgi grafiğinin temeli, arama terimiyle, hangi bilgilerin kullanıcılara sağlanacağını analiz eden algoritmalardır. 2012 yılında devreye alınan “Bilgi Grafiği” aramayı kullanların ortak merak ettikleri konusunda bilgileri içeren bir havuzdur. Her gün daha da artan milyarlarca bağlantıyı içerir. Ortak merak edilen arama sorgularına bu havuzdan daha hızlı cevaplar sağlanır. Piramitler nerededir? “En büyük piramit hangisidir” gibi soruların cevapları web dizinindeki bilgi grafiğin sağlanır. Arama sorgusunun en yararlı cevabı, tek bir sonuçta değil, farklı bağlantılardan oluşan bir kümenin içinde olabilir. Örneğin “ünlü kadın bilimadamları” gibi bir arama yapıldığında sayfanın üstünde bu öğelerin hepsini içeren geniş bir liste arama sonuç sayfasında gösterilmektedir. Bu gösterilen sonuç listesine zengin listeler ismi verilir. Bu listeyi oluşturmak için Google, bilgi grafiği veritabanı başta olmak üzere internette en çok aranan sonuçlardan yararlanılır.

Google sıralama yazılımları, alakalı bilgilere sahip sayfaları bulmak için arama sorgularındaki kelimeleri inceler. Her dil için de farklı dil modelleri kullanır. Bu işlemin amacı, arama terimlerindeki kelimelerin eş ve benzer anlamlılarını, yazım hatalarını bulmaktır. Bu incelemeye göre arama sorgusunun hangi kategoride yapılacağı belirlenir. Arama sorgusundaki içerik anlamı ve isteği belirlendikten sonra eşleşen metin ve sayfalarda arama sorgusu aranır. İlk, temel seviyede uygun sonuçların hepsinde arama sorgusu aranır. Arama sorgu kelimelerinin bir internet sayfasında kaç defa, metin başında mı içinde mi gibi kriterler belirlenir. Arama terimine karşılık gelen sonuçların belirlenmesinden sonra en yararlı sonucu sağlamak için değerlendirme algoritmaları devreye girer. Bulunan bütün sonuçlar içinden en yararlı olanları ayırmak için iki yüzün üzerinde kriter analiz edilir. Güncellik, arama terimi sıklığı ve bulunduğu sayfanın kalitesi bu faktörlerin başında gelir. Aynı konuyla ilgilenmiş başka internet sayfalarının da bu içeriğe bağlantı verip vermediği de önemli bir gösterge kabul edilir. Arama yapılan terim kadar, arama yapılan konum ve arama yapan kişinin önceki yaptığı arama işlemleri de sonuçların getirilmesinde önemli bir faktördür. Arama yapılan dil ve tarayıcıda etkin olan güvenlik sınırlamaları gibi özeliklerde arama sonuçlarını etkiler. Kullanıcıya son sonuçlar sunulmadan önce tüm bilgilerden oluşan bir bilgi kümesi yaratılır. Her zaman bir metin içeriği içermeyen arama sorguları da aramanın konusu içindedir. Yol tarifleri, yer tarifleri Google haritalar ile cevaplanan arama sorgularıdır. Google'a internet sayfalarında da daha hızlı yanıtlar vermek adına da snippet sistemini kullanmaya başlamıştır. Yaklaşık olarak bir sene de, Google arama motorun yazılan ve aranan arama terimlerinin %15'i daha önce hiç aranmamış arama terimlerini içerir. Bu istek artışına uyum sağlamak için Google, her sene içinde yüzlerce kez arama algortimalarında günceleme ve yeniliklere gitmektedir (Arama nasıl çalışır?, bt).

Google Arama Algoritmaları

Google, her sene onlarca farklı algoritma ile arama sürecini geliştirmek için çalışmaktadır. Bu çalışmalar, kullanıcılara daha doğru sonuçları ulaştırmayı sağlayan yeni ve güncellemeler içeren algoritmaların yanı sıra sonuçlarda manipülasyonları önlemeye yönelikte bir çok yeni algoritma ve güncellemelerinden oluşmaktadır. SEO rank faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olan ve Google arama sonuç sıralamaları üzerinde büyük etkiye sahip olan ve Google tarafından da yapıldığı kabul edilmiş önemli algoritmik değişikliklerini görebilirsiniz (Google Algorithm Change History, bt). Google aramanın ortaya çıkardığı ortaya çıkış tarihleri ile açıklanan, önemli algoritmalar, Panda, Penguin, Pirate, Hummingbird, Pigeon, Mobilegeddon, RankBrain, Possum, Fred algoritmalarıdır. Google, her yıl arama algoritmasını yaklaşık 500–600 kez değiştirdiğini ilan etmiştir (Google Algorithm Change History, bt). Bu değişikliklerin çoğu küçük olsa da, Google bazen arama sonuçlarını önemli ölçüde etkileyen "büyük" bir algoritmik güncelleme (Google Panda ve Google Penguin gibi) yayınlar. Arama pazarlamacıları için güncellemelerinin tarihini bilmek, sıralamalardaki ve organik web sitesi trafiğindeki değişiklikleri açıklamaya yardımcı olabilir ve sonuçta SEO iyileştirebilir. Bu algoritmaların ilki ve Google arama motorunun ortaya çıkış nedeni olan PageRank algoritması ise Google aramanın nasıl çalıştığını anlamak açısından en önemli algoritmasıdır. Google, PageRank algoritmasının artık güncellenmeyeceğini ilan etmiştir. Ancak PageRank halen Google aramanın temel felsefesini oluşturmadığı yanılgısına düşülmemelidir (Schwartz, 2016).

Kaynak:

Okunma 624 defa